se.gifgb.gif

Vi är Stockholmsinitiativet

Göran Ahlgren

f. 1942, tekn. dr., docent i organisk kemi. Verksam med forskning och undervisning vid KTH fram till 1990....

goran_slide.png

Jonny Fagerström

f. 1958, överstelöjtnant i pansartrupperna, Skövde. Officer sedan 1980 med genomgången Krigsskola, Militärhögskola...

jonny_slide.png

Maggie Thauersköld

f. 1969, ek. kand. från Lunds universitet. Skribent, copywriter, projektledare inom reklam och ägare till bloggen The Climate Scam...

maggie_slide.png

Per Welander

 f. 1950, civ.ing. elektroteknik - KTH, fil. kand. i fysik, numerisk analys - Stockholms Universitet....

pewe_slide.png 

 Per-Olof Eriksson

f. 1938, civ. ing. teknisk fysik, teknologie hedersdoktor. Slutade som VD i Sandvik 1994....

po_slide.png

Lars Jonsson

f. 1952, konstnär, författare och ornitolog. Han har gjort många expeditioner i Arktis och är engagerad i klimatfrågan sedan flera år....

larsjohnsson_slide.png

Sten Kaijser

f. 1940, professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet. Sten Kaijser har varit intresserad av klimatfrågan i över 10 år....

sten_kaj_slide.png

Wibjörn Karlén

f 1937, professor...började arbeta vid forskningsstationen i Tarfala, Kebnekaisemassivet, 1959....

wibjorn_slide.png

Ingemar Nordin

f. 1949, professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori...

ingmar_slide.png

Åke Ortmark

f. 1929, journalist, författare och TV-programledare. Har skrivit ett tiotal böcker, mest om beslutsprocesser och maktproblem....

ake_slide.png

Carl-Gustaf Ribbing

f. 1942, professor i Fasta tillståndets fysik vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.Har startat Uppsalaföreningen “Miljövänner för kärnkraft”...

c-g_slide.png

Peter Stilbs

f. 1945, professor i fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Peter Stilbs har sedan 2003 engagerat sig....

peter_slide.png

Upprop

Var med och påverka. Läs mer om uppropet och skriv på listan du med! Till uppropet

Ladda ner en sammanfattning av uppropet per 02-01: