se.gifgb.gif

Vilka är vi?


Styrelsen

goran_hs.png

Göran Ahlgren, f. 1942, tekn. dr. docent i organisk kemi. Verksam med forskning och undervisning vid KTH fram till 1990. Sedan egenföretagare. Engagerad i klimatfrågan sedan flera år tillbaka.

jonny_hs.png Jonny Fagerström, f. 1958, överstelöjtnant i pansartrupperna, Skövde. Officer sedan 1980 med genomgången Krigsskola, Militärhögskola och Försvarshögskolans chefsprogram. Trupptjänst vid P4, FN-tjänst, samt arbetat vid Taktiskt kommando och i Försvarshögkvarteret. Lägger ned mycket fritid på klimatfrågan, läser allt som går att uppbringa av faktamaterial och debattartiklar.

larsjohnsson_hs.png

Lars Jonsson, f. 1952, konstnär, författare och ornitolog. Hans konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer, ett intresse som följt honom sedan tidig barndom. År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Både som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han har gjort många expeditioner i Arktis och är engagerad i klimatfrågan sedan flera år.  
pewe_hs.png Per Welander, f. 1950, civ.ing. elektroteknik - KTH, fil. kand. i fysik, numerisk analys - Stockholms Universitet. Arbetat som entreprenör och VD för olika IT-företag. Blev intresserad av klimat i samband med deltagande i ett forskningsprojekt om Arktis vid University of Washington. Driver sedan 2005 klimatbloggen Moderna Myter som har 400 000 läsare per år. Deltog i internationella klimatkonferensen i New York 2009.

Rådet

po_hs.png Per-Olof Eriksson, f. 1938, civ ing teknisk fysik teknologie hedersdoktor. Slutade som VD i Sandvik 1994 och har sedan varit styrelsemedlem i ett antal svenska och utländska bolag bland annat Volvo och Assa Abloy. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
sten_k.jpg
Sten Kaijser, f. 1940, professor emeritus i matematik vid Uppsala Universitet. Sten Kaijser har varit intresserad av klimatfrågan i över 10 år. Utgångspunkten för hans engagemang är insikten om att om koldioxiden har en effekt på jordens medeltemperatur, så spelar det ingen roll om bränslet är fossilt eller förnybart. Så länge som Sverige satsar på förnybara motorbränslen, som innebär att vi tar maten ur munnen på de fattiga i världen för att ge våra bilar något att dricka, så kommer han att fortsätta sin kamp för en människovänlig klimatpolitik.
wibjorn_hs.png Wibjörn Karlén, f 1937, professor emeritus i naturgeografi vid Stockholms universitet. Började arbeta vid forskningsstationen i Tarfala, Kebnekaisemassivet, 1959. I samband med de glaciologiska projekten i Tarfala såväl som i arktiska och tropiska områden väcktes hans intresse för klimatets variationer. Sedan tidigt 1990-tal har han deltagit i diskussionen om klimatets variationer under den tid då människan möjligen kunnat påverka detta. Han betonar vikten av att utnyttja information från långa perioder.
ingmar_hs.png Ingemar Nordin, f. 1949, professor vid tema Hälsa och samhälle med inriktning mot vetenskapsteori, Linköpings universitet. Ingemar Nordin har i många år intresserat sig för vetenskapens och teknologins natur; deras struktur och drivkrafter. Under många år har det varit politikens påverkan på den vetenskapliga forskningen som stått i fokus. Klimatforskningen idag är kanske det främsta exemplet på en sådan påverkan och korruption av vetenskapen sedan eugenetikens dagar. Ingemar Nordin har skrivit ett par böcker om teknik, politik och vetenskap samt ett hundratal artiklar i ämnet.
ake_hs.png Åke Ortmark, f. 1929, journalist, författare och TV-programledare. Gick efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm till Industriens utredningsinstitut och har därefter arbetat på tidningar och i radio och tv i Sverige och utomlands. Har skrivit ett tiotal böcker, mest om beslutsprocesser och maktproblem. Åke Ortmark är ledamot av Humanisternas förbundsstyrelse.
c-g_hs.png Carl-Gustaf Ribbing, f. 1942, professor i Fasta tillståndets fysik vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. Deltid forskningschef på FOA/FOI 1995-2006, och ämnesredaktör för Appled Optics (OSA) 2000-04. Forskningsområden: Elektronstruktur i amorfa halvledare, selektiva optiska egenskaper för utnyttjande av solenergi i termiska solfångare och energisparfönster, våglängdsberoende ljusspridning, signaturanpassning i infrarödområdet, fotonkristaller av absorberande material och metamaterial. Startat Uppsalaföreningen “Miljövänner för kärnkraft”. 2005-2008, ordförande i Tekniska Föreningen i Uppsala. Sedan 2006 engagerad i klimatdiskussionen och deltog i konferensen på KTH 2006 och New York 2009.
peter_hs.png Peter Stilbs, f. 1945, professor i fysikalisk kemi vid KTH i Stockholm. Peter Stilbs har sedan 2003 engagerat sig i debatten kring mänsklig klimatpåverkan med kritiska synpunkter på grunden för de scenarios som FN-organet IPCC hävdar som troliga. Han har gjort gällande att IPCC ger politiker och allmänhet en färgad beskrivning och att media ger en osann bild om att det skulle råda vetenskaplig konsensus kring IPCC:s slutsatser. Peter Stilbs var organiserande ordförande för det av  KTH år 2006 arrangerade internationella seminariemötet Global Warming - Scientific Controversies in Climate Variability.
maggie_hs.png Maggie Thauersköld, f. 1969, ek. kand. från Lunds universitet. Skribent, copywriter, projektledare inom reklam och ägare till bloggen The Climate Scam. Maggie är med Lars Bern författare till boken Chill-out som kan köpas här på hemsidan.