se.gifgb.gif

Var med och påverka!

 

Anser du att klimat-, miljö-, och energipolitiken bör baseras på vad vi vet snarare än på vad vi inte vet? Anser du att de pågående och planerade klimatpolitiska åtgärderna är meningslösa och innebär ett gigantiskt resursslöseri som kommer drabba vår välfärd, de fattiga och vår förmåga att bevara vår miljö?

I så fall uppmanar vi dig att skriva på det upprop som vi nu riktar till vår statsminister Fredrik Reinfeldt.

Gör så här: Gå in på sidan "Text", läs igenom. Läs också gärna igenom "Referenser" där alla källor finns redovisade som vi åberopar i texten. Om du håller med och vill vara med och skriva på, gå in på "Anmälan" och fyll i och skicka in formuläret. Du är inte ensam, tiotusentals forskare och vanliga människor har gjort sig hörda i liknande upprop tidigare. Dessa hittar du under "Tidigare upprop".

Efterhand som vi får in undertecknare publiceras de under "Undertecknare". Uppropet, adresserat till statsminister Fredik Reinfeldt, överlämnades till statsrådsberedningen den 26.11 kl. 11, undertecknat av de 1002 personer som kl 09.00 samma morgon anmält sig som undertecknare. Uppropet kommer att ligga kvar här, tillgängligt för påteckning, fram till att målet är nått, dvs att få politikerna att ompröva klimatpolitiken. Syftet med uppropet är att samla och väcka en opinion mot meningslösa politiska åtgärder utan positiv effekt på klimatet.

Överlämnadet av uppropet offentliggjordes vid en presskonferens på IVA:s konferenscenter kl 14.00 samma dag (finns att se på , och i en pressrelease som gick ut till svenska och internationella medier.

Stadsrådsberedningens bekräftelse på mottagandet av uppropet kom 2009-12-30: pdf.gif

En sammanfattning av uppropet inkl. undertecknare och kommentarer per 2010-02-01 kan laddas ner:pdf.gif

I Stockholmsinitiativet är vår ambition att arbeta långsiktigt med att få till stånd en rationell klimat-, miljö-, och energipolitik som baseras på vad vi vet snarare än på vad vi inte vet. Anser du att detta är värt ditt stöd, gå in på "Stöd oss" och gå med i vår förening eller gör en donation.

Tack för din medverkan!

Göran Ahlgren   Jonny Fagerström   Maggie Thauersköld    Per Welander

 

Kommentarer:

Skickad av Nils Andersson den
Dels är kausaliteten illa underbyggd, dels,
ÄVEN OM ALLT SKULLE STÄMMA, så är kotnaderna för
åtgärder många gånger större än eventuella kostnader
förknippade med global warming.

Nils Andersson
Skickad av Anonym den
Att med skrämsel-taktik avsedd att försöka ena folket kring en komplicerad fråga med politiska förtecken är förenat med stora risker i dagens informationssamhälle, där det är lätt att finna fakta och svar på egen hand. Effekten kan bli det omvända och man istället helt avfärdar hela grunden till det politiska ställningstagandet, som vilar på ett antal antaganden och begränsningar. Ingen här förnekar att vi bör minska Co2-utsläpp & undvika fossil förbränning samt olje-beroendet. MEN, det måste ställas i relation till kostnaden, både monetärt & humanitärt, att uppnå detta. Och tendenser att slå ner opinionen samt tysta ner alternativa synsätt & åsikter med hjälp av ännu mer skrämse-propaganda skapar bara ännu mer skepcis mot överheten. Vi efterlyser en tydlig debatt/dialog kring dessa frågor, något som saknas i dagens demokratiska samhälle.
Skickad av Bengt Lönnerberg den
Jag saknar en faktor i debatten, nämligen koldioxidens påverkan på växtligheten. För att försörja världens växande befolkning behöver vi mer växtlighet än vi har.
Historiskt har de mest vegetativa perioderna på jorden inträffat då koldioxiden i atmosfären varit hög. Det är ju egentligen ganska självklart.
Ska vi få mat till befolkningen behöver vi mer vegetation och det får vi med mer koldioxid i luften. Vi bör alltså låta koldioxiden öka ytterligare något, inte minska så som den förhärskande politiken föreslår.
Skickad av Lars Hammarbäck den
Den upphaussade växthuseffekten verkar ju ha kommit av sig. Efter år 1998 verkar trenden för den globala temperaturen vara fallande igen. När växthusalarmisterna och media säger att det råder vetenskaplig enighet är det helt enkelt inte sant. Åtskilliga forskare köper inte hela eller delar av klimatprognoserna. Jag är skeptisk och det finns goda skäl att vara det i denna masspropagandans tidsålder.
Skickad av FcH den
Skrev på uppropet igår. Då fanns det 545 underskrifter. Kollade idag. Mitt namn fanns inte med. Forfarande 545 undertecknare????
Skickad av Allan johansson den
Jorden mår aldeles utmärkt, men en del av oss människor mår väldigt dåligt, och transformerar det till katastrof och undergång.
Jorden kommer alltid att bestå, och vara grön och vacker, även om människan dör och ersätts med nya, förhoppningsvis lite klokare och framförallt, inte ägna sig åt att förvilla och sprida falska påståenden
till mänskligheten.
Skickad av Jan-Erik Sandström den
Varför nämns aldrig att koldioxid (CO2) kräver alla växter!!!
Utan CO2 dör all växtlighet!!!
Därav utrycket att "man ska tala med sina krukväxter".
De får ju faktiskt i sig CO2 då eftersom vi andas ut CO2!!!
Skickad av Jan-Erik Sandström den
Det enda som kan hjälpa oss från "Crime of the century" är att hitta media som kan ifrågasätta klimatbluffen.
Skickad av Lars Löwgren den
Forskningen kring klimatet är och har varit oseriös. Den har endast haft till syfte att lyfta fram CO2 som enda klimatpåverkare. Syftet har varit att få pengar från politikerna för att kunna fortsätta att försörja sig och sina familjer.

CO2 påverkar atmosfärens växthuseffekt, ja. Men det gör även gaser som metan eller vattenånga. Ja, vattenånga är en betydligt effektivare växthusgas än CO2. Bevis? En dag då det är molnigt så här på hösten så är det varmare än när det är klart. Vattenångan i molnen stänger helt enkelt in värmen. Men ingen vill väl förbjuda vattenkokare?


Enligt "klimatforskare" så kommer temperaturen stiga med 1-2 grader på 100 år. Vem tror att oljan räcker så länge? Nej, ingen så klart, alltså kommer vi aldrig kunna motbevisa "forskarna".
Andra forskare har förresten nyligen visat att polerna har varit ungefär 6 grader varmare än idag emellan istiderna. 1-2 grader mer än idag är alltså inget konstigt.

Ta det lungt och gör kloka val!
Skickad av JIMMY den
Det börjar nu globalt uppenbart helt genomskådas, tack vare det ocensurerade Internet- Bli helt klart att detta var en STOR- gigantisk skatte bluff.

När man genom (FN:s korruppta Politiska IPCC) Skyller helt VANLIGA normala historiska klimat cykliska variationer på Människan.
Skickad av Lennart den
Upprepar man en lögn tillräckligt länge blir det till slut sann
Skickad av NIKLAS NÄSLUND den
ÄNTLIGEN!!!! Nu tar vi bort den korrupta makten en gång för alla. Det ska bli kul att höra vår egen regerings bortförklaring?? Är dom bara vilseledda- knappast, ska ett land som sverige gå i täten angående. klimatförbättringar och vara förebilder för resten av världen, Så bör man ha väldigt torrt på fötterna.Med tanke på hur mycket pengar det kostar att "ställa om" så MÅSTE man ha alla fakta rätt. Inte tusentals forskare som inte håller med,men som inte får komma till tals i media. Svenska regeringen är inte bättre än mc-gängen.Frågan är om inte knuttarna är ett snäpp bättre i alla fall,dom hymlar ju inte med vad dom gör.

Julklapp till reinfeldt och c/o: Skinnväst med respektive partis broderade logga!
Skickad av Arne, den
Lustigt att ingen skriver om ClimateGate,
http://www.forgottenhonor.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27721
Skickad av JIMMY den
När man försöker manipulera bort att det var mycket Varmare för 1000 år sedan, Då är (FN:s Politiska IPCC totalt kriminella) och måste åtalas.
corbettreport
30 september, 2009
http://www.youtube.com/watch?v=Y8CVh2deXTI

corbettreport
21 november, 2009
Climategate: Dr. Tim Ball on the hacked CRU emails
http://www.youtube.com/watch?v=Ydo2Mwnwpac&feature=related

Det var varmare för 1000 år sedan
http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
Skickad av Björn Brisund den
Är det inte så enkelt att de senaste decenniernas arbete med att minska luftföroreningar, givit resultat. Därför har luften blivit renare och molnigheten minskat vilket givit ökad solinstrålning?
Politiker behöver alltid nån risk eller något hot att hänvisa till.
På så sätt ökar de sin egen betydelse. Nu för tiden genom koldioxid-utsläpp.
Klimatmötet i "Hopenhagen" har även en ekonomisk/politisk dimension.
Ekonomiskt handlar det om Väst,s försök att begränsa Öst,s ekonomiska tillväxttal, dels blir det nästan en postkolonial situation när väst försöker binda fast Öst i bindande avtal som skulle begränsa Öst,s ekonomiska utvecklingstakt.
Skickad av Benke den
Otroligt viktigt att det startas ett initiativ i denna fråga. Jag har alltid sett med oblida ögon på att klimathysterin körts ned i halsen på allmänheten. Redan där förstår man att det är något som inte stämmer. Och nu så har vi fått oss visat detta genom ClimateGate.
Skickad av Stig Gerebro den
ÄNTLIGENK2RS
Skickad av Åke den
Vad gör media nu när "climategate" är ett faktum? Ingenting. Det är tydligen viktigare att rapportera från kändisarnas privatliv. Planerna och de färdiga reportagen som gjorts inför klimatmötet i Köpenhamn verkar inte få störas ens av en notis om århundradets skandal. Jag blir minst sagt förbannad över journalistkårens flathet och okunnighet. Måste man blir "kränkt" innan media törs ta i nyheten?
Skickad av FN den
Intressant nog är alla inblandade i det här sällskapet gamlingar som kommer vara döda långt innan konsekvenserna kommer. Och då är det förstås lätt att säga att allt kommer att bli bra om vi bara kör på som vanligt.
Skickad av Sven F. den
För 100.000 år sedan var det 2 kilometer tjock is över Sverige. 100.000 år är som en blinkning i jordens historia.
Skickad av Kenneth Erikson den
Att västvärldens makthavare, för att inte nämna vår egen regering, låtit sig fångas av en taktisk och högljudd forskarsamling är beklagligt men kanske rätt typiskt för populistiska politiker.

Nu kommer deras agenda verkligen på skam efter dessa avslöjanden om lögner och forskarfusk från IPCC. Och detta ska hända i dagens upplysta värld, hur är det möljigt. Jag stöder er i er strävan efter sanningen.
Skickad av Roger Klang den
Man måste ha den positionen att det inte är klimatskeptikerna som ska bevisa att ingenting har hänt med klimatet, det är den andra sidan som måste bevisa att klimatförändringar kommer från människans påverkan. Det är få som betvivlar att klimatförändringar är ett faktum i ett historiskt perspektiv, det man betvivlar är att dessa kommer av människans påverkan. En del klimatskeptiker anser att vi inte går mot varmare väder. Klimathysterikerna försöker att lägga en omvänd bevisbörda på klimatskeptikerna!
Skickad av Hans Bonde den
Om nu koldioxidutsläppen är så viktiga bör man snarast se till att de, som anser sig ha seriösa modeller, låter alla frivilliga kompetenta och intresserade - kvinnor som män - ta del av dessa. Då blir det många som kan verifiera dem. Det är bara att tala om vilka parametrar som ingår, vilka antaganden som gjorts och sedan tillhandahålla relevanta, kvalitetssäkrade mätserier. När nu Internet finns, varför inte utnyttja "the Wisdom of Crowds"?
Skickad av anna lallerstedt den
Bra att vi far en icke ensidig debatt.
Skickad av Bosse Norell den
Jag har länge funderat på vad koldioxidförespråkarna har för motiv att skrämma upp befolkningen. Det troliga svaret är pengar!! Bara min familj betalar ca: 6000:- i kodioxidrelaterade skatter per år någon måste bli förmögen på detta för jag tror inte pengar renar luften!!
Ser man sedan på dom globala koldioxidutsläppen så innebär mindre koldioxid mindre skördar vilket gör att dom rika länderna kan sälja grödorna dyrt till länder som alltid drabbas av torka just p.g.a att koldioxid halten är för låg i atmosfären. Sedan så regnar det pengar över forskare som hävdar att vi människor ändrar vädret. Men forskare som påstår tvärtom får inga anslag, Och dom forskare som påstår att vi inte kan ändra klimatet är verkligen seriösa o insatt i klimatfrågan! Men inga politiker vill lyssna på dessa experter!
Skickad av Stina den
Ja detta är stor skandal att medierna inte tar upp det som sker bakom
våra rygga och nu klimatmötet i Köpenhamn.

Solklart vad som händer - om man bara har ägnat några timmar på internet så förstår man om man läser på rätta sidorna förstås.
Skickad av fabber den
Att våran älskade Reinfelt har svalt denna gigantiska totalt och kriminellt förvridna miljöhysterin och dessutom lovat dessa miljarder
är tecken på att intelligensen ligger klart över 4 åringens!!!?
Är det tecken på att han lever i sin egen isolerad värld.Att Henrik Svensmark och hundratals andra forskare har han tydligen aldrig hört talas om, eller fegisen måste hålla med om trenden Ingen missar att Han
drömmer att bli historisk att ha donerat våra pengar i sin Co2penhamn
avtalet.Min STOR beröm och tack till alla här före mig som har skrivit
sina kloka ord, har du läst alla dessa har jag inget att tillägga!
Skickad av Jan den
En fråga till Stockholmsiniativet. Hur känns det att medverka till att vara en del av problemet i stället för att medverka till dess lösning?
Skickad av Olle Svetoft den
I ett kosmiskt perspektiv är det helt obgripligt att så stora delar av mänskligheten kan tro på lilla människans möjlighreter att påverka Jordens klimat!!
Skickad av Robert Jonsson den
Hörde på morgonteve häromdagen en rapport att "klimatforskare" enligt nya rön kommit fram till att världshaven kunde stiga upp till 10 meter som en följd av den "globala uppvärmningen". Så vitt jag vet flyter isen i Arktis redan i havet och bidrar således inte med en millimeter även om den skulle smälta helt. Isen i Antarktis smälter visserligen i kustområdena, men enligt rapporter jag läst kompenseras detta med råge av en större tillväxt i landområdena i centrala Antarktis. 90 % av jordens yta är hav, hur kan man komma fram till 10 meter? Saknar "klimatforskare" sunt förnuft eller handlar det om förväxling av amerikanska och svenska biljoner? (vanligt i media)
Skickad av fabber den
värt att veta är, att allt vi ser hör eller läser påverkar oss, vi
behöver inte tro på det, våra hjärna bearbetar informationen oavsedd. Det vet "hjärnor" bakom miljöhysterin. Hjärntvätt, masspsykos, hypnos, årtiondes tjat har lyckats, miljoner människor tror på det utan att veta om det är sant. Dom har använt starkt vapen, människans rädsla, starkaste känslan vi har. Världen går under,med allt vad det innebär,vi ska ha starka skuldkänslor, för att vi har orsakad allt detta, sen kommer dom och presenterar raddnigspaketen för oss som räddande änglar deras årtiondes hårda arbete "koldioksidutsläpp"Betala!! Och vi sväljer allt, Stockholmsinitiativet kom inte en sekund tidigt, tack att ni finns
Skickad av Tomas den
"Nu när jordens temperatur inte stigit på mer än ett decennium"... eh, jaså?

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/Fig.A2.lrg.gif

Faktafel redan i första medningen. Trist.
Skickad av Thomas Nilsson den
Jag delar de värderingar och den viljeinriktning som uppropet ger uttryck för. Har själv sedan några år skrivit insändare med snarlika synpunkter om klimatfrågan som kommer till uttryck i texter ovan.
För mig är "klimathotet" inte en fråga om koldioxid. Däremot är det min övertygelse att jordens befolkningstillväxt inte kan få fortgå oämmat utan att detta får katastrofala följder för människornas livsmedelsförsörjningen på utsatta delar av klotet.
Thomas Nilsson
fd frtidschef Nybro
Skickad av Jan Dahlquist den
Den största bluffen i mänsklighetens historia håller nu på att avslöjas....
Jag kommer ihåg på 70-talet "experternas" varningar för en ny istid ! Hoppsan....
Överlåt klimatförändringar till (som det alltid har varit) solen, vulkaner, havsströmmar mm
Med hopp om en varm sommar !
/Jan
Skickad av Fabber den
Inte så länge sen höll vi på att förstöra ozonlagret med freon mm hysteri, intressant är vilket är nästa hysteri dom försöker starta med efter daras långa fängelsevistelse pga all jätteomfattande förfalskning förvridning, bedrägeri, dom har medvetet gjort, med all skattepengar som slösats, borde det här vara tidernas fräckaste och största bedrägeri.
Skickad av BW den
Det mest oroväckande är inte den enskilda frågan om klimatet utan det grava systemfel som medias okritiska rapportering och politikernas lättvindiga övertygande utgör.

Med en sådan debatt och åsiktsbildning så dröjer det inte länge innan ekonomi och demokrati är på oåterkallerlig dekis.
Skickad av Micke den
Borde det inte vara möjligt att stämma staten för att dom beskattar oss för utsläpp av en ofarlig gas som koldioxid?

Ingen med finansiella muskler som vill prova detta?
Skickad av hm den
En fråga till Stockholmsiniativet. Hur känns det att medverka till att vara en del av problemet i stället för att medverka till dess lösning? Det är JUST den här mentaliteten som undergräver en sansad debatt.
Skickad av Amlitz Lovén den
Det är nästan så man tycker synd mm viktigpettrarna som kom inflygande till det stora klimatmötet i Köpenhamn i privata bensinslukande flygplan, åkte bensinslukande limousiner och fick pina i sig för mycket fet mat och alkohol - för att förhandla om dessa ickefrågor.

Inte ens deras store profet Al Gore vågade vara med på mötet för han visste att det var ett pinsamt jippo. Han satt och gottade sig åt de dumma norrmännen som givit honom Fredspriset. Nobel roterar väl fortfarande i sin grav.

Hoppas de skäms intil döddagar.
Skickad av Bo Fonell den
Jag stöder är fullt ut med hela mitt hjärta.
Skickad av Eva Ortmark den
Stockholmsinitiativet är värt allt stöd.
Skickad av Bengt Häger den
Den skarpa fokuseringen på den ofarliga gasen koldioxid medför att verkliga allvarliga miljöproblem trängs ut från debatten. Det finns risk för att pengar satsas på verkningslösa klimatåtgärder istället för att lösa riktiga miljöproblem. Höga koldioxidskatter kan hämma samhällsutvecklingen. Och klimatet fortsätter i alla fall sina egna variationer helt naturligt.
Skickad av Eric Cordesius den
Heja.
Skickad av H.Brise den
Det är inte visat att de uppmätta yttemperaturerna skiljer sig från tidigare kända varietioner
Det är svårt att räkna ut den globala medeltemperaturen, särskilt i England
Temperaturen kring arktis och antarktis varierar inte med sitgande eller fallande tendens
Varför använda sig av globalmedeltemperatur om regionala är intressantare
Havsströmmar underminerar isen där de går fram. Uppvärmningen varierar i de tropiska zonerna
Växthuseffekten är en förutsättning för liv och betingas till mer än 90% av vattenånga, har alltid funnits
Ljus (solen), vatten, kol och syre och kväve ingår som byggstenar i ekosystemen
Fotosyntesen bildar syre av koldioxid i haven såväl som i luften för växt- och djurvärld
Vattenånga och koldioxid är de enda garanterat ofarliga utsläppen
Utsläppen innehåller avfall som kommer genom industrin, detta avfall, i form av tungmetaller i t.ex. batterier och giftiga biprodukter måste hanteras, inte koldioxiden
Hantering och användning av växter måste prioriteras. Biobränsle, ved, orsakde i jan. 2010 i Bergen en fog, kyla, eldning och vindstilla. Media slutade promt med uppföljning.Plast återfinns i fisk!
Haven används fortfarande för dumpning och industriutfiskning. Åtgärder angelägnare än att visa reklam för koldioxidhandeln.
Desinformation sker genom utvalda informatörer, se medias återgivning av av de skandinaviska tronföljarnas Grönlandsresa.
Grönländska förändringar är inte globala, de orsakas av tillfälligt varmare havsströmmar.
Växt och djurliv utvecklades under perioder av hög koldioxidnärvaro
Tillgång till billig energi kan höja den globala levnadsstandarden och därmed påverka en stigande nativitet.
Det finns i dag teknologi och alternativ som inte får publicitet därför att det stör aktuella ekonomiska intressen.
TÄNK PÅ HUR DU RÖSTAR I HÖST! STRYK DE HÖGRÖSTADE ALARMISTERNA!
Skickad av Urban Sjölander den
Jag är med!!!
Skickad av Bengt Fagrell den
Att påstå att den ofarliga gasen koldioxid skulle förorsaka katastrofal inverkan på klimatet så att stora delar av jordens liv hotas är ren skrämsel-propaganda. Stora variationer i jordens klimat har skett sedan urminnes tider utan mänsklig påverkan. De enorma summor som föreslås satsas på verkningslösa klimatåtgärder borde istället utnyttjas för att lösa verkliga miljö- och naturproblem, som förstörelse av natur och vatten, utfiskningen av haven, hjälp åt fattiga människor att få en dräglig tillvaro mm!
Skickad av Ulla Löfström den
Ovanstående kommentar från Bengt Fagrell är precis som om jag skulle ha skrivit den själv. Underbart med alla kloka människor som engagerar sig.
Skickad av Elof Larsson den
Hjälper detta för att få in lite sunt förnuft bland politikerna, så är jag också med.
Skickad av Bo Nilsson den
Våra politiker måste skaffa sig bättre kunskap och inte bara vända kappan efter vinden
Bo
Skickad av LosKrikon den
Bor inte i Stockholm men håller med er helt! Har själv sagt samma sak i åratal, dagens klimatpolitik drivs enbart av politiskt korrekta aktörer och överdrifter från sponsrade "forskare".
Skickad av Emil den
Grattis till utmärkelsen. Ni förtjänar den!

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vof/pressrelease/view/aarets-folkbildare-och-aarets-foervillare-2010-551916
Skickad av peter den
Stockholmsinitiatie.com
polititisktinkorrekt.info =

samma retorik
Skickad av Hans den
Grattis till den välförtjänta utmärkelsen "Årets förvillare".
Lämna ett svar