se.gifgb.gif

Om oss

Vår tid karaktäriseras av en snabb utveckling av den globala ekonomin. Tillgång till effektiva energikällor har varit och kommer att vara avgörande för tidigare och framtida tillväxt. För närvarande är 80 % av den globala energiförsörjningen baserad på fossila bränslen.

En politisk process, som kom igång för ungefär 20 år sedan, har gradvis etablerat uppfattningen att koldioxidutsläpp, som är oundvikliga vid användning av fossila bränslen, kommer att orsaka en global klimatkatastrof. Detta anses nu som ett faktum som står över diskussion. De politiska frågorna handlar nu om vilka åtgärder som ska vidtas för att vi ska begränsa och på sikt eliminera sådana utsläpp. Avsikten är att kontrollera klimatet.

Sådana åtgärder har redan visat sig ha allvarliga biverkningar på människor välfärd och på vår miljö medan den avsedda effekten uteblir. Ett exempel på detta är användning av brödsäd till bilbränsle.

Eftersom de åtgärder som nu övervägs för globala bindande avtal innebär politisk kontroll av källor och marknader för energi, som i sig säkerställer katastrofala biverkningar på ekonomi och miljö, är det av största samhällsintresse att granska grunden för klimatpolitiken och dess konsekvenser på ekonomi och miljö.

Stockholmsinitiativet är en ideell förening med ambition att verka för en sådan granskning. Vårt mål är att klimat-, energi- och miljöpolitiken baseras på vad vi vet snarare än på vad vi inte vet.