Aktuellt

Välkommen in på vår Aktuellt-sida. Eftersom uppropet nu flyter på och etc. är överstökad är ambitionen att nu snabbt skaka liv i denna sida. Högst prioritet har dokumentation av utvecklingen av klimatskandalen vid Storbritanniens klimatcenter Hadley, den sk "Climategate". Vi ger denna utveckling en egen sida "Climategate" under "Aktuellt"-sidan.