se.gifgb.gif

Flocken bildar häck

Stockholm 2010-02-26

Aftonbladets ledare 02-25 är ett tydligt exempel på ett beteende som människan delar med myskoxen: Hotas flocken bildar man häck mot en inbillad eller verklig fiende. Ett primitivt beteende som evolutionen selekterat fram. Inte ett rationellt beteende som måste till för att sakligt hantera huvudfrågan: hur vi bäst ska bygga plattformen för en befolkning som inom överskådlig tid kommer att nå 9-10 miljarder.

Opinionen börjar nu inse att en elit av världsförbättrare, fyllda av goda intentioner, har agerat som den i världslitteraturen berömde spanjoren: man har slagits med väderkvarnar istället för att se verkligheten: Klimatet som vi inte kan påverka. I stället för att ta itu med verkliga problem som hav, skogar, vatten, utbildning och korruption. För vanliga människor står det alltmer klart att det "vetenskapliga" korthuset bakom klimatpolitiken har rasat. Man har förväxlat kunskap med några få klimatforskares åsikter. Vad klimatskandalerna visar är hur långt dessa forskare är beredda att gå för att driva, överdriva och försvara sina teser.

Men nu bildar flocken häck för att skydda huvudfrågan: "Vi står fast vid den vetenskapliga grunden". Men man kan misstänka att det egentliga skyddsobjektet stavas P-R-E-S-T-I-G-E! Inspekterar man grunden upptäcker man att forskarnas argument inte bygger på kunskap, utan på frånvaro av kunskap: "vi kan inte förklara temperaturhöjningen annat än genom en förstärkt växthuseffekt". En temperaturhöjning som vi i själva verket inte känner storleken på eftersom grunddata har förskingrats av Dr. Phil Jones, mannen bakom Climategate. I själva verket finns det mycket som tyder på att det var lika varmt på 1930-talet som idag.

Men den låsta politiska processen tuggar sig vidare trots att de grunder den vill hänvisa till är förintade. En process som rullar som en stridsmaskin medan den tuggar sönder grunden för välfärd och miljö. Vår räddning är nu öppenhet, insyn, demokrati och ett sunt förnuft hos opinionen. Och en förtröstan på människan som planetens räddning, inte dess problem. Eliten kan vi glömma, den bildar häck runt sin prestige.

Göran Ahlgren


Få våra nyhetsbrev i mailen


Kommentarer

Lämna ett svar