se.gifgb.gif

Diskutera klimatpolitik

Här kan du kommentera de olika politikområdena till höger.

Du kan även skicka mail till sidansvarig: Jonny Fagerström    

Kommentarer:

Skickad av Mats Elmgren den
Hej!
Jag tycker det är viktigt att fundera över klimatforskning rent generellt


Forskning inom de flesta områden är väldefinierade och begränsade i tid och rum.
Man utför försök i lokala laboratorier.
Där kan man utföra undersökningar och experiment vilka, utan allvarliga konsekvenser,får påverka och kanske förstöra undersökta objektet.
Resultaten analyseras och publiceras.
Försöken kan upprepas och valideras/förkastas av andra forskare inom området, på andra ställen, i andra miljöer.
Vi, vanliga, kan ofta förstå, mäta och värdera resultaten.
Ta som exempel forskning och framtagning av läkemedel.


Klimatforskning är ur flera aspekter annorlunda och svårare.
Rummet är inte begränsat till ett laboratorium utan här gäller hela jordklotet, atmosfären, rymden utanför, solen...
Här kan man i princip inte utföra några stora experiment, då dessa skulle kunna skada miljön.
Man kan göra analyser av insamlade data och köra simuleringar i komplicerade matematiska modeller (vilka alarmerande få är insatta i, begriper och kan se ev. felaktigheter i).
Tiden är inte heller särskilt begränsad. Vi diskuterar här händelseförlopp miljontals tals år bakåt och prognoser 100- tals år framåt.
Det är dessutom en stor obalans i data insamlingen:
- idag får vi meterologiska data från automatiska väderstationer, väderradar, vädersatteliter
mm.
- för information från den senaste årmiljonen får vi nöja oss med data från iskärnor (från begränsade områden på vårt klot), avlagringar, fossila växter/djur ..

Inom forskningen är en mängd olika discipliner företrädda.
Självklart kan det uppstå fel och missförstånd när resultat från dessa skall jämkas samman (av IPCC) i olika prognoser. Och vetenskap handlar ju inte, som sagt, om demokrati. Resultat kan inte röstas fram!

Det är alltså ofta prognoser som är resultatet av klimatforskarnas möda och prognoser kan ju oftast endast verifieras enligt ”den som lever får se”, och vem gör det om 25-50 år?

Prognoser, typ ”ett minskat koldioxid utsläpp med x % förhindrar att
havet stiger med mer än y m på z år”, kan ju rimligtvis inte vara säkrare än de vanliga 10- dygnsprognoser som SMHI:s metrologer (med alla sina moderna instrument, datorer osv) gör.
Här blir utfallet endast 10 % bättre än en ren gissning.

Slutsatts, ta IPCC för vad det är

Mats Elmgren
Skickad av Kent Fall den
I kväll ska Agenda diskutera Climategate. Till min häpnad upptäcker jag att de fyra medverkande samtliga tillhör de redan frälsta!

Som gammal journalist tycker jag nog att det börjar bli dags för en anmälan till Granskningsnämnden.
För mer kan man väl knappast brista i objektivitet och saklighet?
Skickad av Henry Hedman den
Hej Göran Almgren!

Det var nu länge sedan jag först kontaktade dig för att framföra synpunkter på klimatfrågan efter ett inlägg jag gjorde i Sv. Radio.
Tyvärr verkar det som om s-initiativet kommit av sig. Ganska få nytillkomna tillskyndare. Det borde vara många fler vid det här laget.
I media dominerar ju dock alla dessa tvärsäkra journalister m.fl. som alla springer åt samma håll som politikerna. De senare kommer nog att införa ännu mer av klimatskatter och andra begränsande bestämmelser som
gör det svårt att leva ett normalt liv. Måste hela tiden se upp för vad "gröngölingarna" kan hitta på! Snart tycks de dessvärre kunna komma in i regeringen, om inte ett nyval i Värmland kan sätta p för dem.
Hälsningar Henry Hedman Nyköping Forskningsingenjör/Innovatör Sen.Sci. (energi,kemi och materialteknik)
Lämna ett svar