se.gifgb.gif

Vetenskapen blir tro - tro blir vetenskap

p10304291-300x225.jpg

Klimatfrågan har i många stycken blivit en religion för utövarna. I varje fall har den alla signum för en sådan: Det finns bara en enda upphöjd sanning, de som inte tror är moraliskt underlägsna, föraktliga och skall förvägras diskussion. Ett annat signum är försakelsen av materiella ting och syndernas förlåtelse om man erkänner sina fel och förändrar sitt liv. Människor skall bekänna sig till den rätta läran och hållas i tukt och förmaning annars kan de stötas bort ur gemenskapen eller ännu värre, straffas. Man har också likt andra religioner sina egna demagoger och hycklare som predikar den rena läran men själva lever i överdåd.  

Den fantastiska benägenheten för just kol att forma sammansättningar av obegränsad komplexitet, vilket möjliggjort existensen av liv, medan dess dioxid är ursprunget för alla närningsämnen på jorden tycks göra koldioxid till den ultimata symbolen för all mänsklig synd. Varenda matbit du stoppar i dig har en gång startat i atmosfären såsom koldioxid.  

Svenska kyrkan har länge brottas med problemet med ökande sekularisering. För att försöka återupprätta sin roll i det nya samhället försöker därför kyrkan finna nya frågor som berör människans tro och engagemang. Det är kanske inte konstigt att kyrkan plötsligt känner släktskap med miljöaktivismen. Den nyligen bortgångne författaren Michael Crichton menade att miljörörelsen är en perfekt 2000-talsimitation av de traditionella kristna trossatserna och myterna. Det finns ett ursprungligt Paradis, det sker ett fall från nådetillståndet när vi äter av kunskapens träd och utvecklar vår industri. Som resultat av våra handlingar väntar en domedag för oss alla. Vi är energisyndare, dödsdömda om vi inte söker frälsning i det som kallas hållbarhet.

Svenska kyrkan tycks inte heller kunna skilja på ekofundamentalism och sund miljöomsorg. Vården av de ekologiska systemen, en ny syn på naturens egenvärde och solidaritet med världens fattiga är frågor som måste prioriteras, om detta är alla överens.

På samma sätt som gamla tiders religioner förlitade sig på (oftast för länge sedan döda) profeter har även klimatreligionen sina orakel: datormodellerna.

Den överdrivna politiska fokusering på koldioxid som Svenska kyrkan nu driver hotar dessvärre att dra enorma resurser från angelägna områden till rena nonsensåtgärder.