se.gifgb.gif

Felen i Al Gores film

Storbritanniens högsta domstol fastslår följande nio fel i filmen:
1. Det är fel att påstå att havsnivån inom en nära framtid kommer att stiga med sju meter. En sådan stigning kan inträffa först om flera tusen år.
2. Orkanen Katrina orsakades inte av den globala uppvärmningen. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta.
3. Torrläggningen av Tchadsjön i Afrika beror inte på den globala uppvärmningen. Det finns inte tillräckliga vetenskapliga belägg för detta.
4. Att snön smälter på Kilimanjaro på grund av den globala uppvärmningen är ingen vetenskaplig sanning.
5. De lågt liggande atollerna i Stilla Havet riskerar inte att försvinna som en följd av global uppvärmning och stigande havsnivåer. Inte vetenskapligt belagt.
6. Golfströmmen kommer inte att upphöra med sitt kretslopp av varmt vatten från Mexikanska bukten till norra Atlanten och kallt vatten tillbaka. Det anser FN:s klimatpanel vara osannolikt.
7. Isbjörnarna drunknar mycket sällan. De enda kända fall av drunknade isbjörnar är de fyra som omkom i en storm.
8. Korallerna i haven bleknar inte på grund av den globala uppvärmningen. Det är inte belagt att det är just klimatförändringen som orsakat det.
9. Två diagram i filmen, ett om temperaturförändringarna och ett om koldioxidutsläppen under de senaste 650.000 åren, presenteras som hundra procent korrekta. De är dock överdrivna.